Free hit counter
Fylkeskommunen sin seniorpolitikk
som de ikke følger:


- Inkluderende Arbeidslivsbedrift
- Å stå lengre i arbeidslivet for seniorer
- Å bli sett og verdsatt av nærmeste leder
- Å få signaler på at man er ønsket
- Kompetanseutvikling
- Fleksibel arbeidstid
- Hindre utstøting og frafall
- Redusere sykefraværet 
- Forlenge yrkesaktivitet
- Romslig personalpolitikk
- Nærværstiltak
- Sosial støtte
- Min historie
- Persongalleri

- Forord
- Uforståelig
- Rettsforlik
- Senior
- Bakgrunn
- Start i 2010
- Asbestose
- PTSD
- Avskjed
- Rettssikkerhet
   - Terror
   - Leker lege i retten
- Spydigheter fra NN
- Beklagelser fra rektor XX
   - Brev til rektor XX
   - Ulovlig skyggearkiv
- Ønsker om å fjerne meg
- Hjelpeinstanser
- Vitner
- Medarbeidersamtaler
- Lyttende organisasjon
- Nedgang sykefravær
- IA-bedriften YY fylke
   - HR-sjef sin fusk
   - HR-sjef sin oppfølging
   - HR-sjef sin Oppfølgingsplan
   - HR-sjef misbruk av NAV
   - HR-sjef sin trussel 2012
- Verneperiode
- Utdanningsforbundet
- Skolenes Landsforbund
- Oppsigelsesmøte
- Avskjedsgrunnlaget
   - HR-direktør sitt angiversystem
   - HR-direktør sitt løftebrudd
   - HR-direktør sin Partsforklaring
   - HR-direktør sin svindel
   - HR-direktør sitt falsum
       - Mitt motskriv til falsum
- Egentlig årsak til avskjed
- Kontaktperson
- Stevning (komplett)
- Etterord

FORTSETTELSE :
- Forliket anses ugyldig
- Manglende svar fra YY fylke
- Nei fra
Utvalgsledere
- Nei fra inhabil NN
   - Mitt svar
- Trussel om politianmeldelse
   - Mitt svar
   - Mitt svar innen tidsfristen
- Henvendelse fra fylkespolitiker

K O L L E G A - en selvbiografi
April
"Til slutt vi vil ikke huske våre fienders ord, men våre venners stillhet."
Martin Luther King jr.
John Alden
Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !
Rettssakene
Kollega Bok 1
Kollega Bok 2
Linker
Jens Bjørneboe
Nettstedet benytter Webanalyseverktøy for statistiske formål.
Det benyttes Cookies, og ved bruk av nettstedet aksepterer du dette.
Hvis ikke må du forlate nettstedet.
Foreningen
JOHN  LENNON

"Watching The Wheels"
People say I'm crazy doing what I'm doing,
Well they give me all kinds of warnings to save me from ruin,
When I say that I'm o.k. they look at me kind of strange,
Surely your not happy now you no longer play the game,
Dokumentasjonen nedenfor er fjernet, men omtales i prosa sjanger i 
Kollega Bok 2

Bøkene kan leses gratis på Blurb Inc forlag: HER
©  Internet harkestad
Medlem av Norsk PEN
Litterær forening for forfatteres og
andre skribenters rett til ytringsfrihet
Eggstokkreft - ArnaGuiden - Ytre ArnaIndre Arna - Visit ArnaOffentlig Info
Stevning
Oppdatert 28.juni 2016

Lovbrudd iht. Arbeidsmiljøloven

Fylkeskommunen m/følgende personer:
- Fylkesrådmann AA
- Fylkesordfører BB
- Fylkesdirektør CC
- Fylkesdirektør NN
- HR-direktør YY
- HR-sjef ZZ
- Seniorrådgiver XX
"The world will not be destroyed by those who do evil, but those who watch them without doing nothing"
Albert Einstein
Overgrepsboka Bok 3
UTEN DEN DAG Bok 4
Youtubevideoer om saken
NB !
'UTEN DEN DAG Bok 4'
skal utgis i
bokform på forlag.
Eggstokkreft

Overgrepsboka 
Kollega
UTEN DEN DAG
Offentlig kriminalitet i Bergen

Ytre Arna

IndreArna
   Arnaguiden - Arnaguiden (foto)
Visit Arna -
er en del av

©  Internet harkestad 2008 - - >
  
Org.nr.992451955
E-post