Free hit counter
YY Fylkeskommunes
stikkord til sin
seniorpolitikk:


- Inkluderende Arbeidslivsbedrift
- Å stå lengre i arbeidslivet for seniorer
- Å bli sett og verdsatt av nærmeste leder
- Å få signaler på at man er ønsket
- Kompetanseutvikling
- Fleksibel arbeidstid
- Hindre utstøting og frafall
- Redusere sykefraværet 
- Forlenge yrkesaktivitet
- Romslig personalpolitikk
- Nærværstiltak
- Sosial støtte
Dokumentasjonen
NB !
All "omtale av fylkeskommunen og dets ansatte" er slettet fra nettstedet i henhold til Kjennelse fra Gulating Lagmannsrett. Linkene går derav til Overgrepsboka Bok 3 med den offentlig tillate dokumentasjon.
- Youtubevideoer om saken
-
Min historie

- Selvmord
- Persongalleri

- Forord
- Uforståelig
- Rettsforlik
- Senior
- Bakgrunn
- Start i 2010
- Asbestose
- PTSD
- Avskjed
- Rettssikkerhet
   - Terror
   - Leker lege i retten
- Spydigheter fra NN
- Beklagelser fra rektor XX
   - Brev til rektor XX
   - Ulovlig skyggearkiv
- Ønsker om å fjerne meg
- Hjelpeinstanser
- Vitner
- Medarbeidersamtaler
- Lyttende organisasjon
- Nedgang sykefravær
- IA-bedriften YY fylke
   - HR-sjef sin fusk
   - HR-sjef sin oppfølging
   - HR-sjef sin Oppfølgingsplan
   - HR-sjef misbruk av NAV
   - HR-sjef sin trussel 2012
- Verneperiode
- Utdanningsforbundet
- Skolenes Landsforbund
- Oppsigelsesmøte
- Avskjedsgrunnlaget
   - HR-direktør sitt angiversystem
   - HR-direktør sitt løftebrudd
   - HR-direktør sin Partsforklaring
   - HR-direktør sin svindel
   - HR-direktør sitt falsum
       - Mitt motskriv til falsum
- Egentlig årsak til avskjed
- Kontaktperson
- Stevning (komplett)
- Etterord

FORTSETTELSE :
- Forliket anses ugyldig
- Manglende svar fra YY fylke
- Nei fra
Utvalgsledere
- Nei fra inhabil NN
   - Mitt svar
- Trussel om politianmeldelse
   - Mitt svar
   - Mitt svar innen tidsfristen
- Henvendelse fra fylkespolitiker

K O L L E G A  Bok 1 og 2
April
Julian Assange
"Til slutt vi vil ikke huske våre fienders ord, men våre venners stillhet."
Martin Luther King jr.
John Alden
Annonsene er fra Google og trygge å trykke på, men trykk aldri på annonser som ber deg laste ned noe !
Rettssakene
Bok 1
Bok 2
Linker
Jens Bjørneboe

Nettstedet benytter Webanalyseverktøy for statistiske formål.
Det benyttes Cookies, og ved bruk av nettstedet aksepterer du dette.
Hvis ikke må du forlate nettstedet.
Foreningen
JOHN  LENNON

"Watching The Wheels"
People say I'm crazy doing what I'm doing,
Well they give me all kinds of warnings to save me from ruin,
When I say that I'm o.k. they look at me kind of strange,
Surely your not happy now you no longer play the game,
Politianmeldelser
Les selve politianmeldelsene i
 
Overgrepsboka


Bøkene kan leses på dette Forlaget: HER
Kollega-Bok 1  Pocket
Kollega-Bok 1 ...
Seniorpolitikk i &...
By Svein Harkestad
Book Preview
Photo book
Kollega-Bok 2   Pocket
Kollega-Bok 2 ...
Seniorpolitikk i &...
By Svein Harkestad
Book Preview
Photo book
Rettslig krav om bokbål med
tvangsfullbyrdelse

for nedstengning av dette nettsted fra
YY fylkeskommune.

Oppdatert 10.juli 2016

Les mer i
Overgrepsboka


Dokumentasjon av YY fylkeskommune sine iherdige forsøk på å kvele vår Grunnlovsfestete ytringsfrihet.
Misbruk av våre skattepenger og rettsvesen.
Advokatfirmaet Thommessen AS soper inn.
www.eggstokk.no
www.offentlig.info
www.kollega.info
www.YtreArna.no - www.YtreArna.com
www.IndreArna.no - www.IndreArna.com
   www.arnaguiden.no - ww.arnaguiden.com
www.visitarna.no
er en del av

©  Internet harkestad 2008 - - >
  
Org.nr.992451955
E-post
© Internet harkestad
Medlem av Norsk PEN
Litterær forening for forfatteres og
andre skribenters rett til ytringsfrihet
Eggstokkreft - ArnaGuiden - Ytre ArnaIndre Arna - Visit ArnaOffentlig Info
Stevning
Oppdatert 28.juni 2016

Jeg har 5.januar 2016 stevnet
YY fylkeskommune som følger:
Lovbrudd iht. Arbeidsmiljøloven

Disse personer:
- Fylkesrådmann AA
- Fylkesdirektør BB
- Fylkesdirektør NN
- Fylkesordfører CC
- HR-direktør YY
- HR-sjef ZZ
- Seniorrådgiver DD
"The world will not be destroyed by those who do evil, but those who watch them without doing nothing"
Albert Einstein
Bok 3 Overgrepsboka