YY Fylkeskommune begjærte rettslig tvangsfullbyrdelse mot dette nettsted

I stedet for at YY Fylkeskommune på noe som helst tidspunkt har villet gå i dialog så går de rettens vei.  Atter igjen.

Under videoen er begjæringen fra Bergen Tingrett innlimt.

YY Fylkeskommune går kun i 'dialog' i Bergen Tingrett og Lagmannsretten.  Og den 'dialog' bestar i å bruke advokater for å overkjøre sakesløse ansatte med liten erfaring med rettsvesenet.

Slik har de misbrukt millioner av våre skattepenger under ledelse av blant annet HR-direktør YY.  Bare i denne saken har denne mann misbrukt +/- 1,5 millioner.  Og galskapen fortsetter.  Og Advokatfirmaet Thommessen AS soper inn millioner på at ansatte i YY Fylkeskommune skades for livet og uføretrygdes.