Author

Forfatter

Svein Harkestad

 

Medlem av Norsk PEN

Litterær forening for forfatteres og

andre skribenters rett til ytringsfrihet

KOLLEGA-bøkene

er forfattet av Svein Harkestad. Han er en av mange som har vært utsatt for en stadig sterkere vridning mot ren kriminell adferd i Hordaland Fylkeskommune HFK over en rekke år. Han har arbeidet som adjunkt i videregående skoler i 28 år.

 

KOLLEGA-bøkene

gir et skremmende bilde av hva som skjer mot sakesløse ansatte. Midt oppi og gjennom alvorlig sykdom og død i hjemmet. Fortalt gjennom noen få enkelteksempler blant de mange anslag mot hans person, og dermed også mot familien under denne tid og senere, fra hans overordnete. Anslagene blir starten på en uverdig og ulovlig avskjed av en mann på over 60 år, og blir inngangen til en æreløs alderdom. Yrkesskadet og påført ny alvorlig diagnose etter overgrep fra sin arbeidsgiver, den såkalte 'Inkluderende Arbeidslivsbedriften' HFK.

 

Fra øverste hold i fylkeskommunen foregår det en dreining i retning av utstrakt svindel, manipulering, maktmisbruk og forfalskninger.

Internet Harkestad Org.nr.992451955

Copyright @ All Rights Reserved 2008 - - >